duminică, 11 septembrie 2011

Semnificatia Proscomidiei (I)


Semnificatia Proscomidiei (I)

 

 

        Proscomidia, constând în pregătirea darurilor pentru jertfa euharistică, este o necesitate practică. Dar ea are şi o profundă semnificatie pe care vom încerca să o deslusim în cele ce urmează. 

Unirea jertfelor individuale în jertfa Bisericii care este împărtăsire din jertfa lui Hristos
 
        Aducerea darului de pâine şi vin la altar de către fiecare credincios este primul act al participării efective la slujbă şi, în acelasi timp, una din conditiile împlinirii depline a caracterului de împreună slujire a clerului şi a credincioşilor la Sfânta Liturghie. Darul adus la altar este o jertfă a iubirii prin care credinciosul se dăruieste pe sine însusi şi întreaga creatie lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Sfânta Liturghie este slujba în care Biserica aduce jertfa iubirii şi a unitătii. "Dar jertfa aceasta, care ne este dată şi poruncită nouă a o aduce şi în aducerea căreia Biserica se împlineşte pe sine ca fiind viaţa lui Hristos în noi şi a noastră în El, nu este "alta" fată de aceea unică, atotcuprinzătoare şi care nu se repetă pe care Hristos a adus-o o singură dată (Evr 9,28)" .
        Semnificatia principală a Proscomidiei constă tocmai în unirea jertfelor individuale ale credincioşilor, concretizate în darurile de pâine şi vin, în jertfa Bisericii şi recunoasterea acestei jertfe ca fiind împărtăsire din jertfa lui Hristos.

Întreaga iconomie a mântuirii este transpusă condensat şi tainic

        Dezvoltarea, în decursul timpului, a sensurilor simbolice ale Proscomidiei a făcut ca întreaga iconomie a mântuirii să fie transpusă condensat şi tainic în ritualul ei: Întruparea Mântuitorului şi Jertfa Lui, proorocită încă din Vechiul Testament, care se împlineşte în Înviere aducând astfel Răscumpărarea neamului omenesc rezidit în Hristos şi unit în Trupul Lui - Biserica. Hristos ni se descoperă în mijlocul Bisericii în stare de jertfă şi, în acelasi timp, ca "hrană a toată lumea" adică dăruire din iubire spre împărtăsire. El este dăruirea de sine deplină făcută totodată Tatălui şi nouă. Hristos ne uneste în Biserică făcându-ne părtasi jertfei Sale pentru că El este "Cel ce aduce şi Cel ce se aduce" arhiereul şi jertfa noastră desăvârsită.

Întrupare, Jertfă şi Răscumpărare

        Mântuirea noastră s-a realizat prin jertfa lui Hristos care "în opera Sa răscumpărătoare ne recapitulează, ne readună mai întâi în Sine, începând din întrupare, ne sfinteste firea, coborând în adâncimile ei până la extrema chenoză în iad, şi, astfel recapitulati şi sfinţiti în El, se oferă şi ne oferă Tatălui ca jertfă şi omagiu suprem, primind prin El şi pentru noi o nouă consacrare a făpturii noastre: învierea". Actele fundamentale ale operei răscumpărătoare a lui Hristos sunt Întruparea, asumarea firii umane, şi Jertfa legată indisolubil de Înviere.
        Ritualul Proscomidiei este o aducere-aminte a acestor acte prin simbolismul Nasterii şi Jertfei Mântuitorului pe care îl cuprinde.

Simbolismul Jertfei Mântuitorului

        Tema centrală a Proscomidiei este jertfa unică, atotcuprinzătoare şi mântuitoare a lui Hristos în care este cuprinsă întreaga Biserică. Încă de la începutul Proscomidiei preotul rosteste troparul Vinerei Mari şi însemnează cu semnul Sfintei Cruci prescura din care va fi tăiat agnetul. Pomenirea lui Hristos o facem astfel amintind jertfa lui răscumpărătoare de pe cruce care ne-a adus nemurirea.
        Versetele din proorocia lui Isaia (Is. 3,7-8) rostite de preot în timpul tăierii agnetului arată că jertfa Mântuitorului împlineşte proorociile Vechiului Testament despre venirea lui Hristos. Aceste versete ne pun în fată imaginea Mielului lui Dumnezeu "Cel ce ridică păcatul lumii" jertfindu-se de bunăvoie "pentru viaţa şi mântuirea lumii". "Aceasta e măretia uluitoare a lui Dumnezeu descoperită în Hristos: Dumnezeu se face Miel de jertfă fără să se plângă, Miel care-si stăpâneste durerea cu puterea blândetei capabilă să îmblânzească pe oamenii ispititi la ceartă, la ură, la proteste şi la plâns". Întelepciunea judecătii Sale înalte S-a arătat în smerenia Lui iar neamul Lui este necunoscut pentru că, fiind Dumnezeu, este mai presus de cuvânt, iar în El e cuprins întregul lui neam ceresc şi omenesc.
        Tăind crucis agnetul, preotul întipăreste crucea în pâine arătând felul mortii Mântuitorului , scotând astfel în evidentă starea de jertfă a Mielului lui Dumnezeu înjunghiat de la întemeierea lumii (Apoc. 13,8). Din coasta Mântuitorului împuns cu suliţa pe cruce a curs preascumpul lui sânge şi apa preacurată care vor da viată lumii prin spălarea de păcate cu baia Botezului şi adăparea noastră cu băutura nemuririi . De aceea preotul repetă descrierea acestui eveniment aşa cum este relatat de Sfântul Evanghelist Ioan (In. 19, 34-35) şi toarnă vin şi apă în Sfântul Potir. Amestecarea vinului cu apa simbolizează unirea Domnului cu credincioşii şi, în acelasi timp, unirea ipostatică a celor două naturi în persoana Mântuitorului .
        Comentariile bizantine ale Sfintei Liturghii extind simbolismul jertfei la obiectele folosite: Sfântul Disc închipuie năsălia pe care a fost asezat Trupul Domnului după coborârea de pe cruce; copia - sulita cu care a fost împunsă coasta Mântuitorului etc. În acelasi timp proscomidiarul închipuie locul răstignirii.

Simbolismul Nasterii Domnului

        Hristos, Mielul lui Dumnezeu înjunghiat de la întemeierea lumii (Apoc. 13,8) S-a întrupat pentru a se jertfi pentru noi după cum El însusi arată că a venit "să slujească şi să-Si dea viaţa răscumpărare pentru multi" (Mt. 20,28). Aşa dar Crucea este implicată de Întrupare. Sfinti Părinti ca Sfântul Irineu (sec. II) şi Sfântul Efrem Sirul (sec. IV) văd, încă din primele secole, implicarea jertfei lui Hristos în Nasterea Lui. Privindu-L pe Hristos în întregimea Persoanei Sale realizate ca om, actele trecutului se concentrează în El înghitind distantele temporale. Pentru aceasta Proscomidiei i se aplică şi un simbolism al Nasterii Domnului: prescura din care este tăiat agnetul o închipuie pe Maica Domnului şi, prin ea, pârga frământăturii firii umane, iar scoaterea agnetului simbolizează nasterea Mântuitorului arătând astfel că Hristos s-a făcut om desăvârsit luând firea umană în afară de păcat.
        Ca şi în cazul jertfei, comentariile liturgice bizantine atribuie o încărcătură simbolică legată de Nasterea Mântuitorului, proscomidiarului şi obiectelor folosite. Astfel proscomidiarul închipuie Bethleemul - locul nasterii, Sfântul Disc - ieslea, steluta - steaua care s-a arătat magilor etc. 

Proprezenta lui Hristos în Cinstitele Daruri
 
        Desi Cinstitele Daruri nu se prefac la Proscomidie în Trupul şi Sângele Domnului, totusi putem vorbi încă de acum de o anumită proprezentă a lui Hristos cel jertfit în ele, o prezentă printr-o anumită lucrare specială a Lui provocată de gândirea preotului la El în timpul ritualurilor care transpun iconomia mântuirii. 

[Pr. Florin Botezan]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu