duminică, 11 septembrie 2011

Semnificatia Proscomidiei (III)


     Biserica întreagă, Trupul tainic al lui Hristos, este prezentă în mod simbolic pe Sfântul Disc în urma săvârsirii Proscomidiei: în mijloc, prin agnet, Hristos însusi, Lumina cea adevărată şi Viata cea vesnică, iar prin miride Maica Lui de-a dreapta, sfintii de-a stânga, iar dedesubt întreaga adunare a bine-credincioşilor. 

Miridele credincioşilor sunt asezate sub agnet
 
     Credinciosii, atât cei vii cât şi cei adormiti, sunt reprezentati prin miridele asezate sub agnet în stânga, respectiv dreapta acestuia. La acestea se adaugă cele trei miride speciale scoase pentru cler (episcopi, preoti şi diaconi), conducătorii tării şi pentru ctitori.
     Mirida specială pentru ctitori precum şi rugăciunile de pomenire generală a viilor şi a mortilor, desi sunt mentionate de Sfântul Simeon al Tesalonicului în secolul al XV-lea, în prezent sunt o particularitate a Liturghierelor românesti unde le întâlnim începând de la jumătatea secolului al XIX-lea. Rugăciunea pentru vii este inspirată după cea de la Litie dar are analogii cu formularul de pomelnic de la sfârsitul Psaltirii şi cu dipticele anaforalei Sfântului Vasile cel Mare. Rugăciunea pentru pomenirea mortilor este alcătuită după canoanele din sâmbetele morţilor (mosii de iarnă şi de vară) . Ambele rugăciuni, desi de origine greacă, au ajuns la noi prin influenta practicii Bisericii Ortodoxe Ruse unde însoteau anumite pomelnice.
     Scoaterea miridelor pentru credincioşi începe prin rostirea rugăciunilor de pomenire generală a viilor şi a mortilor şi conţinuă cu pomenirea lor nominală, pentru fiecare nume scotându-se câte o miridă din prescurile aduse împreună cu pomelnicul. În urma tuturor preotul scoate o miridă pentru el însusi arătând prin aceasta că mântuirea sa depinde de cei pe care este rânduit să-i păstorească şi să-i pomenească. 

Pomenirea credincioşilor reprezintă raportarea tuturor şi a fiecăruia la jertfa lui Hristos 

     Unii credincioşi au ajuns la o înţelegere a pomenirii la Proscomidie, ca un mijloc magic de rezolvare a problemelor curente al cărui efect este direct proportional cu numărul prescurilor împărtite concomitent la diverse biserici. Astfel se solicită pomeniri pentru sănătate dar şi pentru izbăvire de vrăjmasi, pentru izbândă la proces, pentru găsirea unui loc de muncă, pentru obţinerea vizei de plecare în străinătate etc. Această înţelegere magică reprezintă însă o denaturare grosolană a sensului cultului creştin.
     Pomenirea de la Proscomidie, prin caracterul ei de jertfă, reprezintă "raportarea tuturor şi a fiecăruia la jertfa lui Hristos, adunarea şi rezidirea în jurul Agnetului a noii făpturi a lui Dumnezeu" . Prin aducerea prescurii şi a pomelnicului la altar noi ne aducem şi ne predăm lui Dumnezeu "pe noi însine şi unii pe altii şi toată viaţa noastră". Biserica îi strânge astfel laolaltă, la fiecare Liturghie, pe toţi membrii ei din toate vremurile. Miridele exprimă participarea noastră la jertfa lui Hristos şi intrarea în comuniune cu Maica Domnului, cu sfintii şi cu toată Biserica pământească, presupunând şi asumarea personală a Crucii lui Hristos şi urmarea Lui (Mt. 16, 24). Bucătica de pâine scoasă pentru fiecare îl distinge de ceilalti şi, în acelasi timp, îl apropie de Hristos şi de ceilalti. Hristos stă în centrul Bisericii în stare de jertfă şi astfel o sfinteste şi o înfătisează siesi ca Biserica mărită (Efes 5, 26-27). La fel şi Biserica, fiecare mădular al trupului lui Hristos, îsi însuseste de aici starea de jertfă fată de Hristos şi, prin Hristos, fată de semenii săi.
     Miridele se scot spre "pomenirea" de către Dumnezeu a fiecăruia căci "numai cei pomeniti există plenar prin atentia ce le-o acordă Dumnezeu şi altii dintre oameni. Cei pierduti din atentia tuturor şi mai ales a lui Dumnezeu se scufundă într-un minus extrem de chinuitor al existentei" . Pomenirea de către Dumnezeu înseamnă, în cele din urmă, nemurire şi viată vesnică. 

Proscomidia ne descoperă, pe Sfântul Disc, taina Bisericii şi imaginea lumii ce va să fie
 
     "Vedem pe Însusi Iisus şi întreagă Biserica Lui (…) Aceasta este taina cea mare. Dumnezeu între oameni şi Dumnezeu în mijlocul dumnezeilor, care se îndumnezeiesc de la Cel ce după fire este Dumnezeu, Care S-a Întrupat pentru dânsii. Aceasta este împărătia ce va să fie şi petrecerea vieţii celei vesnice: Dumnezeu cu noi, văzut şi împărtăsit".
     Proscomidia ne pune în fată icoana ordinii divine restaurate în care Hristos, Dumnezeu Omul se află în stare de jertfă în mijlocul Bisericii sale, descoperindu-se astfel ca iubire dăruită şi căreia Biserica îi răspunde, prin fiecare mădular al ei, prin iubire jertfelnică ce îsi trage puterea din jertfa lui Hristos. Egocentrismul, păcatul specific lumii căzute în care fiecare se vede pe sine ca un centru al existentei şi care duce, în mod inevitabil, la separare şi luptă, este înlăturat . 
     Dar Hristos, prin jertfa sa unică şi atotcuprinzătoare, a biruit moartea şi S-a făcut pe sine început al Învierii tuturor celor care îsi însusesc, în Biserică, starea sa de jertfă. Proscomidia ne descoperă astfel vocatia fundamentală a făpturii şi anume vocatia pascală, de trecere de la moarte la înviere. 

Pomenirile nominale se fac, în taină, la Proscomidie
 
     Este regretabil faptul că în multe parohii s-a ajuns, sub presiunea credincioşilor necatehizati, la mutarea pomenirilor nominale de la Proscomidie în cadrul unor ectenii speciale din Sfânta Liturghie. Acest din urmă act, pe lângă faptul că întrerupe în mod deranjant desfăsurarea Sfintei Liturghii şi o prelungeste nejustificat, afectează sensul Proscomidiei de adunare a tuturor în Biserică, în jurul Mielului jertfit, de includere a jertfei noastre în jertfa Lui şi de împărtăsire a noastră din jertfa Lui unică şi atotcuprinzătoare adusă Tatălui. Din fericire, pastorala la început de mileniu a I.P.S. Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, pune ordine în acest domeniu prin porunca expresă ca pomenirile să se facă la Proscomidie, în taină, şi nu cu voce tare în timpul Sfintei Liturghii. 

Hristos în slavă acoperă nevăzut şi conduce la mântuire lumea şi sufletele noastre
 
     Ritualul acoperirii cinstitelor daruri Îl arată pe Hristos, Mielul înjunghiat, care împărăteste şi descoperă în lume împărătia lui Dumnezeu. Această împărătie rămâne, însă, ascunsă celor care nu privesc cu ochii credintei.
     Preotul, acoperind Sfântul Disc, rosteste într-o notă de bucurie : "Domnul a împărătit, întru podoabă S-a îmbrăcat..." (Ps. XCII) iar acoperind Sfântul Potir zice: "Acoperit-a cerurile bunătatea Ta, Hristoase, şi de lauda Ta este plin tot pământul" arătând că slava Lui este străvezie pentru ochii credintei. Acoperind apoi Sfintele vase îi cerem lui Hristos să ne acopere cu acoperământul aripilor sale şi să ne izbăvească de vrăjmasi. Recunoastem astfel că, în smerenia sa, Hristos se acoperă împreună cu noi pentru a ne apăra de vrăjmasi şi a ne tine lângă El. Apoi preotul îl binecuvintează pe Dumnezeu "cel ce a binevoit asa", cădind cinstitele daruri.
     Rugăciunea punerii înainte concentrează în sine temele dezvoltate în ritualurile anterioare ale Proscomidiei
Proscomidia se încheie cu rostirea rugăciunii punerii înainte a darurilor care este, de altfel, partea cea mai veche a rânduielii. Recunoscând că Hristos, Domnul, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, este "pâinea cea cerească, hrana a toată lumea", adică dăruire spre împărtăsire pentru a ne binecuvânta şi sfinti, îi cerem lui Dumnezeu să binecuvânteze jertfa noastră şi să o primească în "jertfelnicul său cel mai presus de ceruri" adică să ne facă părtasi jertfei unice şi atotcuprinzătoare a lui Hristos. Cerându-i să ne facă părtasi jertfei Mântuitorului, Îl rugăm să-i pomenească "pe cei ce au adus şi pe cei pentru care s-au adus" jertfa noastră adică să adune întreaga Biserică în jurul lui Hristos.
     Numai acum, când jertfa Bisericii a fost primită în jertfa Mântuitorului, poate să înceapă Sfânta Liturghie în care Hristos este "Cel ce aduce şi Cel ce se aduce, Cel ce primeste şi Cel ce se împarte", jertfa deplină şi Arhiereul desăvârsit. 

[Pr. Florin Botezan]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu